Ote Marjalausunnosta

KEIMOLAN OMAKOTIYHDISTYKSEN lausunto Hämeenlinnanväylä (vt 3) välillä kehä III – Luhtaanmäen eritasoliittymä yleissuunnitelma

 

 

 

 

Keimolan omakotiyhdistys on tehnyt tämän lausunnon keimolan koko alueen  asukaskuntaa huomioiden.  Tämä suunnitelma on perustaltaan hyvä, toteuttaen Keimolan asuinalueilta siirtymisen joko moottoritielle tai rinnakkaisteille etelään ja pohjoiseen.  Haluaisimme kuitenkin parannettavaksi/mietittäväksi seuraavia asioita.      

 

 

 

1) Meluesteet, ovat parannetun moottoritien ehdoton edellytys.  Asuinalueiden melutaso ei missään olosuhteissa saisi nousta yli 50db:n, koska tällainen perusmelutaso (melkein yötäpäivää) vaikuttaa jo psyykkeeseen.   Ihmiset kyllä tottuvat meluun, mutta eivät enää huomaa sen vaikutuksia.

 

Suunnitelmassa on mietitty meluesteiden korkeuksia, joka useissa kohdin on 6-7m.  Tämän lisäksi olisi toivomuksena, että meluesteiden yläreunan viistoutta vielä melutesteissä testattaisiin, jotta selviäisi "kaappaako" esim. 40cm tai 1m yläviistoinen osa ääntä takaisin tiellepäin.  Tarkoitamme siis aitaa, jossa on 40cm…1m vinolippa yläosassa.

Seuraavissa kohdin olisi vielä pieniä melukorjaustoivomuksia.

a)   uusi risteysalue E3 Keimola, kivipellontien moottoritien ylityskohtaan (n. 50m matkalta ennen ylitystä Kivistön puolella) jää meluaukko, joka on estettävä omalla aidalla. (pengerhän koko ajan moottoritien ylitykseen asti on nouseva).

b) Keimolan liittymästä moottoritietä pohjoiseen mennessä on meluesteet oltava molemmin puolin saman pituiset, toivomus on Luhtaanmäen liittymään asti.  Jos tässä tapauksessa vain toiselle puolelle laitetaan esteitä, on sillä taipumus vain lisätä vastakkaispuolen melua. (Tapolan alue)

c) Kun asuntokaavoitusta on tulossa myös vanhalle Keimola moottorirata-alueelle, on siellä huomioitava moottoritien meluesteet jo ennalta, joka näyttääkin toteutuvan hyvin muualla, paitsi risteysalueilla.

 

 

2) Uusia tieyhteyksiä

 

Rinnakkaisteiden yms. uusimisessa haluaisimme huomioida seuraavaa:

 

a) Vanhan Nurmijärventien ja Riipiläntien risteysalue on siirrettävä Åbyn teollisuusalueelle menevän tien kohdalle ja siitä Kivistöön päin suorana vanhan tien toiseen kurviin.  Tämä risteys olisi samalla rakennettava "ranskalaisena ympyränä", jolloin päästään ilman liikennevaloja ja saadaan nopeus tällä koulujen lähialueella helposti pidettyä kohtuullisena.

b) Kevyen liikenteen "korkeatasoinen" liityntä moottoritien alta Kivistön juna aseman kohdalla, ei jatkossa ole tuomassa kuin harmia.  Molemmilla puolilla oleviin autotiealituksiin on sitä vastoin "mahdutettava" molemmin puolin kevyen liikenteen väylät.

c) Kirkantien uudistusosa lähtee lähtee turhaan "tulevan klaukkalaradan" väärältä puolelta.  Miksei uusi osa lähde vasta lännenpää olevasta kaaresta, siis junaradan jälkeen.

d) Vanha Nurmijärventie on kivistön kohdalta olennainen rinnakkaistie myös tälle suunnitelmalle, sillä silta 28 jää yhdistävään käyttöön ja toisessa päässä kivipellontie (tässä kevyen liikenteen väylä on ok) ja  majtorpin uusi päiväkoti.  Tähän kohtaan on vanhalle nurmijärventielle ehdottomasti saatava jo ennen maansiirtotöiden aloitusta  kevyenliikenteen väylä kuntoon.

 

 

 

terveisin            Keimolan omakotiyhdistys ry

 

 

                        Rauno Saarela                                      Taisto Kovanen

 

                        yhdistyksen puheenjohtaja                     yhdistyksen varapuheenjohtajaJulkaisujärjestelmänä Verkkoviestin