Kannisto 001926 lausunto

Vantaan Kaupunki

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Aluearkkitehti Timo Kallalaluoto

 

 

ASIA: Asemakaavan muutoshakemus asemanumero 001926, Kivistö
KEIMOLAN OMAKOTIYHDISTYKSEN LAUSUNTO

 

 

Keimolan omakotiyhdistys vastustaa Luutnantintien ja Vänrikinkujan
pientalotonttien rakennusoikeuden nostamista e = 0,20:sta  e = 0,25:een.

 

Asiaa tulee harkita vanhan ja uuden asuntokannan yhteensovittamisen näkökulmasta. Ensinnäkin,  samalla kylällä rakennusoikeuden tulisi olla sama. Asia on herättänyt huomattava ihmetystä Kivistössä ja Kannistossa ja muuallakin Länsi-Vantaalla.  Jos ratkaisu tehdään esityksen mukaan, se ruokkii poikkeuslupa-anomuksia ja laajempia rakennusoikeuden muutosvaatimuksia muilla alueilla. Omakotiyhdistyksen mielestä alueen asukkaiden yhdenvertainen kohtelu ja kylän yhtenäinen ilme edellyttävät yhtenäistä rakennusoikeutta.

 

Kannistossa tehty rakennusoikeuden nosto 0,20:een on jo ollut virhe. Kivistössä rakennusoikeus on edelleen 0.15, samoin kuin yleisesti Länsi-Vantaalla.  Asuinmiljöö muuttuu radikaalisti, kun  rakennetaan lisäneliöitä vanhoille tonteille ja sitten täällä vanhan asuntokannan lomassa oleville tyhjille tonteille rakennetaan uutta hyvinkin tiiviisti e = 0,20:n mukaan.

 

Uudesta pientaloalueesta tulisi rakennusoikeudella e = 0,25 muuhun Kannistoon nähden vielä kaupunkimaisempi alue. Tonteilla on jo nyt lisärakennusoikeutta varastotiloille n. 40 neliötä, joten yhteisneliömäärä on lähes 200. Lisäksi autot ja asuntovaunut syövät tonttia. Mihin kaavassa jää puutarha? Se on tähän saakka ollut omakotiasumisen olennainen osa, mutta se katoaa nyt taloa ympäröiväksi kaistaleeksi. Pitkän päälle oma puutarha on merkittävä viihtymisen tekijä myös uusilla asuintoalueilla.

 

Omakotialueet tulee rakentaa omakotialueina, vaikka tontit olisivat pieniä. Jos suuremmille taloille on tarvetta, niille on kaavoitettava suurempia tontteja. Tämä olisi aito ratkaisu ja etenisi oikeassa järjestyksessä. Nyt ensin kaavoitetaan pienet tontit ja jälkikäteen tehdään tällaisia muutosesityksiä. Ei näytä linjakkaalta päätöksenteolta. Maata Vantaalla on, ja näin Kannistossakin voisi jakaa tontit toisella tavalla. Kyllä tontti, johon saa 150 m2 talon, riittää houkuttelemaan hyviä veronmaksajia.

 

Vantaan kaupungin Yrityspalvelut perustelee esitystään omasta näkökulmastaan. Asialla on muitakin kaupunkisuunnitteluun ja kuntalaisten oikeuksiin liittyviä puolia. Yrityspalvelut ei ole näissä yleisemmissä asioissa ainoa asiantuntija, eikä etenkään olennaisten asioiden määrittäjä. Ahdasta rakentamista suosiva ajattelutapa yleistyy nyt liian automaattiseksi osaksi kaupunkisuunnittelua. Asian voi perustella toimittajille ja ehkä enemmistölle vaaleissa, hiljaa nähdään verotulojen virta.

  Missä ovat poliitikot, jotka perustelisivat erilaisten rakentamisoikeuksien jakamispäätökset kuntalaisille yleisötilaisuuksissa esimerkiksi Kivistön koululla?

 

Asian tuonti käsittelyyn juuri joulunpyhinä ja vuodenvaihteen pitkän lomajakson aikaan on alueella tulkittu keinoksi välttää asian julkinen käsittely.

 

Ohessa on Kanniston asukkaiden (siis vain em. tonttien lähiasukkaiden) keräämä lista,  jonka allekirjoittajat vastustavat rakennusoikeuden nostamista kyseisillä tonteilla.  Allekirjoittajien lista olisi vielä paljon pidempi, jos allekirjoituksia olisi haettu koko alueelta.  

 

 

Vantaalla 13.1. 2006

 

Keimolan omakotiyhdistys

 

 

 

Rauno Saarela                          Taisto Kovanen 

puheenjohtaja                           varapj.             

 

 

 

Tiedoksi:

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Valtuuston puolueryhmätJulkaisujärjestelmänä Verkkoviestin