Lausunto YIT:n ympäristölupahakemukseen/ Aurinkokivi

 

Keimolan omakotiyhdistyksen lausunto Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle YIT:n ympäristölupahakemukseen/ Aurinkokivi

Diaarionro VD/8914/11.01.01.00/2018

 

Keimolan omakotiyhdistys vastustaa luvan myöntämistä YIT:n anomukselle kiviaineksen ja betonin murskaustoiminnan aloittamiseksi. 

Kivimurskaamot ja myös tämä hanke ovat uhka asukkaiden terveydelle ja yleiselle hyvinvoinnille.  Meluhaitta ja kivipöly ovat terveysriskejä. Rosbackan, Soidinniityn, Peltolan, talot ovat hyvin lähellä aluetta ja Peräjäönkulma ja Katajisto lähellä sekä Reunan talot etäisemmässä vaikutuspiirissä.

Hanke tuhoaa alueen erityisiä luontoarvoja.  Aivan alueen vieressä on Riipilän vanhojen metsien suojeluohjelman mukainen luonnonsuojelualue, jonka suojelustatuksen Lemminkäinen eli nykyinen YIT koetti kumota, mutta KHO:n päätös 2018 vahvisti suojeluohjelman . Hämeenlinnantien toisella puolen on Lamminsuon luonnonsuojelualue murskaamoalueen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi Königstedtin vuoren kalliot ovat Luoteis-Vantaan asukkaille lähiulkoilualuetta ja Reunan asukkaiden kanalta lähimetsä.  Alueelta on löydetty luonnonsuojelun kannalta olennaisia lajeja kuten kirjojokikorento.

Kolmanneksi hanke sitoisi Vantaata alueen kaavoituksessa. Aurinkokiven ympäristö on koko Kivistön suuralueen asukkaille tärkeä lähivirkistysalue, jonka kunnostaminen ulkoilualueeksi kävisi pääosin turhaksi ko. hankkeen takia.

Uudenmaan ympäristökeskus  antoi v. 1999 Aurinkokiven YVA:sta lausunnon, jonka näkökohdista on hyvä nostaa esille muutama, esitämme koko lausunnon omakotiyhdistyksen lausunnon liitteenä ja siten toivomme, että se otetaan huomioon arvioitaessa YIT:n samaa aluetta koskevaa nykyistä ympäristölupahakemusta. 

Aurinkokivi piti jo aiemman päätöksen mukaan maisemoida uudelleen. Näin ei ole tapahtunut, vaan se on jatkuvasti ollut varastoaluetta. Uusi hanke sitoisi Vantaan kaavoitusta vielä enemmän kuin tuolloin v. 1999 esillä ollut varastointilupahakemus. Uudessa hakemuksessa alueelle esitetään tuotavaksi murskaustoimintaa ja vaarana on, että toiminta jää pysyväksi ja laajenee. Pikemminkin pitäisi vaatia alueen maisemointia ja varastoinnin lakkauttamista.

 

Keimolan omakotiyhdistys 25.6. 2020

 

Rauno Saarela                                                          Ismo Pohjantammi

Keimolan omakotiyhdistys pj                             Keimolan omakotiyhdistys tiedottaja

Liite: Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto v. 1999 Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin